Number

Name

University

1

LIAO Kailingli

Hunan university

2

LI Yijing

Beijing university

3

YANG Le

Harbin institute of technology

4

WANG Qiannan

Hangzhou dianzi university

5

LI Zehui

Nanjing university of information science and technology

6

PENG Xinzi

Wuhan university

7

FANG Dexin

Chongqing university

8

YE Xiaozhou

Shanghai university

9

LI Xijia

Southwest university